Martha & Tena - Kde se hvězdy očím ztrácejí [Evans - Ham / Czech Lyrics: Aleš Sigmund]

Martha & Tena / Modré Království 
1973/   LP   Panton:11 0383     Side:1-6. Kde se hvězdy očím ztrácejí Martha & Tena - Modré Království (1973)
Martha & Tena / The Best of (To nejlepší z let 1969-1982) 
1993/   CD   Panton:81 1199-2311     19. Kde se hvězdy očím ztrácejí
Martha & Tena - To nejlepší z let 1969-1982 (1993)
Martha & Tena + Skupina Aleše Sigmunda - Kde se hvězdy očím ztrácejí (1973)

チェコで育ったギリシャ難民の Martha & Tena の Elefteriadu 姉妹。1963年に Aleše Sigmund によって結成された Vulkán というBandとともに1966年頃から活動。 70年に Vulkán は Skupina Aleše Sigmunda と改名。
Without You のチェコ語歌詞は リーダーの Aleše Sigmund によるもの。
 

★★★