Karumanta - Without You [Willson
   [Arranged by Karumanta] [Producer: Eduardo Navidad Gonzales] 
Performer: Eduardo Navidad Gonzales, Luis Gonzales Reyes, Vlado Urlich Espinoza 
Karumanta Without You c
 
Karumanta / Without You 
2002/   CD   Gemecs:E.I. 359-CD     3. Without You 
Karumanta Without You a
Karumanta Without You b
Karumanta Without You r
 

★★★