Doanh Doanh - Without You 
Doanh Doanh 2008
 
[various artists]  Bốn Mùa số 2 - Một Thời Để Nhớ 
2008/10/10   2DVD   Asia:DVD 59     Disc:2-5. Without You - Doanh Doanh 

Doanh Doanh - Asia 59
 
[various artists]  Chỉ là phù du thôi 
2009/   CD   Asia:Asia 263     10. Without You - Doanh Doanh 

Doanh Doanh - Asia 263
 

★★★